SKRB ZA OKOLJE

Skrb za okolje

Omaplast ima dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS za predelavo odpadne plastične embalaže. Pri vsakem prevzemu plastične embalaže v reciklažo Omaplast potrdi evidenčni list, ki služi kot dokazilo, da so bili odpadki predelani v skladu s slovensko zakonodajo. Z evidenčnim listom, ki je potrjen z našim žigom dokazujete vaš prispevek k bolj čistemu okolju. Količina predelanih odpadkov se evidentira in letno poroča Ministrstvu za okolje in prostor.

Podjetje izvaja redne meritve izpustov v zrak in meritve hrupa. Po dosedanjih meritvah je ugotovljeno, da so vse izmerjene vrednosti pod dovoljenimi mejami.

Omaplast je eno redkih podjetij, ki se lahko pohvali s sodobno napravo za čiščenje tehnološke odpadne vode. Vsa odpadna tehnološka voda iz sistemov pranja se očisti in ponovno uporablja v procesu reciklaže.

Zakaj je reciklaža pomembna

Svetovna proizvodnja plastike narašča vsako leto. Po nekaterih statistikah se količina proizvedene plastike približuje količini 300 milijonov ton na leto. Prepričani smo, da lahko del te plastike vrnemo v ponovno uporabo.

Skupaj lahko ohranimo dragocene naravne vire

Skupaj lahko ohranimo velike količine energije

Omaplast porabi 90% manj energije na tono reciklirane plastike kot jo je potrebno za proizvodnjo primarne surovine iz surove nafte.

Skupaj lahko preprečimo onesnaževanje ozračja

Z vsako tono reciklirane plastike preprečimo tudi do 2 toni toplogrednih plinov, ki bi nastali pri običajni proizvodnji plastike v rafinerijah.

Skupaj lahko preprečimo onesnaževanje okolja

Odpadno plastiko predelujemo z uporabo najnovejše tehnologije brez kemikalij in okolju nevarnih postopkov. Ob tem reciklaža ne predstavlja nikakršnih tveganj za okolje in ljudi.

Kontakt

Sedež podjetja Grosuplje

Omaplast d.o.o.
Kosovelova cesta 3
SI-1290 Grosuplje
Tel: +386 (01) 786 21 97
+386 (01) 786 03 70
E-mail: info@omaplast.com

PE Račje selo

Omaplast d.o.o. P.E. Račje selo Račje selo 24 SI-8210 Trebnje

Možnost sodelovanja

Potrebujete nasvet glede reciklaže in …..

Vpišite tudi telefonsko številko, da se lahko najhitreje pogovorimo o podrobnostih in vaših željah.