Širok spekter plastičnih materialov

PET - polietilen tereftalat

Polietilentereftalat je poliester, pridobljen iz tereftalove kisline in etilenglikola.

Lastnosti: Je trd, žilav, transparenten, fiziološko neoporečen in toplotno obstojen. Zaradi nizke cene je primeren za široko uporabo.

Uporaba: folije, plastenke za mineralno vodo, povratne plastenke, plastenke za vroče polnjenje, plošče za zasteklitve, reklame in sintetična vlakna.

PE HD - polietilen visoke gostote

Je trši od prej opisanih in uporaben do temperature 120°C.

Uporaba: trdi brizgani izdelki: plastenke, folije, cevi za vodovod, plinovod, kanalizacijo, zaščito kablov, ohišja kemijskih aparatov, nosilke za steklenice in živila, ročke, posode za kemikalije …

PVC vinili - Polyvinyl Chloride

Glede na stabilne fizične lastnosti ima PVC tudi odlično kemično odpornost ter električno izolativnost. PVC se deli na trdega in mehkega.

Uporaba: Trdega se uporablja za proizvodnjo cevi, plošč, okenskih profilov in podobno, mehkega pa se uporavlja v medicini, elektroinštalacijah, proizvodnji kablov, proizvodnja umetnega usnja…

POLIETILEN

Polietilen je po kemijski strukturi najenostavnejši in najbolj uporaben polimer. Pridobivajo ga s polimerizacijo etilena.

Lastnosti: polietilen je kemijsko in mehansko odporen (tudi pri nizki temperaturi), fleksibilen, higiensko in okoljevarstveno neoporečen, dovolj prozoren, lahek. Glede na postopke pridobivanja izdelujejo različne vrste PE z različnimi lastnostmi in uporabo.

Uporaba: nakupovalne vrečke, otroške plenice, folije za tiskovino, vrečke za zamrznjeno hrano, folije za kaširanje, krčljive folije, folije za laminiranje, zatezne folije ter votla pihana embalaža za živila, kemikalije, farmacevtske izdelke, kozmetiko, tekoča goriva, maziva, premaze,…

PP - polipropilen

Polipropilen pridobivajo s polimerizacijo propena.

Lastnosti: polipropilen ima najnižjo gostoto (je najlažji), je trd, žilav, odporen proti večini kemikalij, tudi pri 100°C ohrani obliko in trdnost. Vedno bolj razširjen material zaradi vsestranskih karakteristik

Uporaba: za vodovodne cevi, avtomobilske dele, električne aparate, dele armatur, za kemično industrijo, kable, cevi, embalažne folije, embalažo za živila (margarina, jogurt, kruh, pecivo), napeljave za vodo in vroč zrak, medicinske pripomočke (injekcijske brizge za 1-kratno uporabo, plastenke za infuzijo) idr …

PS - polistiren

Polistiren pridobivajo s polimerizacijo stirena.

Poznamo: 

Uporaba: embalaža za enkratno uporabo – lončki za jogurt, skuto ipd., deli svetlobnih naprav, posoda, zapirači, škatle za zdravila, ohišja za aparate, deli hladilnih naprav, uporaba v gradbeništvu, za embalažo …

Ostali materiali

S tem znakom so označeni vsi ostali materiali. Ponavadi so s tem znakom označeni izdelki, ki so sestavljeni iz različnih plastičnih mas katere ni mogoče ločiti po vrstah. Iz tega razloga tudi reciklaža ni možna ali pa je možna le delno.

Kontakt

Sedež podjetja Grosuplje

Omaplast d.o.o.
Kosovelova cesta 3
SI-1290 Grosuplje
Tel: +386 (01) 786 21 97
+386 (01) 786 03 70
E-mail: info@omaplast.com

PE Račje selo

Omaplast d.o.o. P.E. Račje selo Račje selo 24 SI-8210 Trebnje

Možnost sodelovanja

Potrebujete nasvet glede reciklaže in …..

Vpišite tudi telefonsko številko, da se lahko najhitreje pogovorimo o podrobnostih in vaših željah.