Omaplast d.o.o.

Kosovelova cesta 3
SI-1290 Grosuplje

Tel: +386 (01) 786 21 97
  +386 (01) 786 03 70
Fax: +386 (01) 786 25 80
   

E-mail:
info@omaplast.com

Skrb za okolje


Omaplast ima dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS za predelavo odpadne plastične embalaže. Pri vsakem prevzemu plastične embalaže v reciklažo Omaplast potrdi evidenčni list, ki služi kot dokazilo, da so bili odpadki predelani v skladu s slovensko zakonodajo. Z evidenčnim listom, ki je potrjen z našim žigom dokazujete vaš prispevek k bolj čistemu okolju. Količina predelanih odpadkov se evidentira in letno poroča Ministrstvu za okolje in prostor.

Podjetje izvaja redne meritve izpustov v zrak in meritve hrupa. Po dosedanjih meritvah je ugotovljeno, da so vse izmerjene vrednosti pod dovoljenimi mejami.

Omaplast je eno redkih podjetij, ki se lahko pohvali s sodobno napravo za čiščenje tehnološke odpadne vode. Vsa odpadna tehnološka voda iz sistemov pranja se očisti in ponovno uporablja v procesu reciklaže.
Spletna stran omaplast.com uporablja piškotke za optimizacijo delovanja in analitične namene.
Ne strinjam se